Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Základné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Vitajte na webovej stránke, ktorú spravuje spoločnosť Ecommerce Trade Kft. (ďalej len "poskytovateľ"). Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len: VSP) obsahujú podmienky používania služieb dostupných na webovej stránke www.shoexpress.ro (ďalej len: webová stránka) zákazníkom (ďalej len: kupujúci).

Správa osobných údajov kupujúceho je upravená v Informačnom bulletine o správe osobných údajov, ktorý je dostupný priamo na tomto rozhraní a je možné si ho prečítať nižšie.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP, sú dostupné na Webovej stránke.

Jazykom zmluvy je maďarčina.

Zmluva nie je písomnou zmluvou, Poskytovateľ ju neeviduje, preto jej text nie je neskôr prístupný a nie je možné doň nahliadnuť.

Poskytovateľ nie je viazaný ustanoveniami žiadneho kódexu správania. Používaním webovej stránky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi skutočnosťami:

 

 1. SPROSTREDKOVATEĽ

 

Názov spoločnosti/názov: Ecommerce Trade Kft.

Sídlo: 1046 Budapest, str. Kiss Ernő 3/a, Maďarsko.

E-mail: ecommercetradekft@gmail.com

Daňové identifikačné číslo: 27121315-2-42

Číslo obchodného registra: 01-09-350582

Číslo obchodného registra:

Registračný súd: Hlavný súd ako obchodný register

Finančná inštitúcia: CIB Bank Zrt.

 

 1. NÁKUP NA WEBOVEJ STRÁNKE

 

2.1. Registrácia

 

Všetky časti obsahu webovej stránky sú dostupné každému kupujúcemu bez registrácie, podľa ktorej nákup nie je podmienený registráciou (a následným prihlásením).

Ak sa chce Kupujúci na Webovej stránke zaregistrovať, môže kliknúť na tlačidlo "Registrácia" v pravom hornom rohu Webovej stránky alebo vyplniť registračné rozhranie, ktoré sa zobrazí počas procesu nákupu. V registračnom rozhraní je potrebné vyplniť nasledujúce informácie pre Poskytovateľa:

V položke ponuky "Osobné údaje"

Názov

Krstné meno

E-mailová adresa

Heslo

V položke menu "Adresné údaje"

Mesto

Poštové smerovacie číslo,

Adresa.

Ak kupujúci s vyplnenými údajmi súhlasí, môže dokončiť svoju registráciu kliknutím na tlačidlo "Registrovať".

Poskytovateľ informuje kupujúceho o úspešne vykonanej registrácii e-mailom.

 

2.1.1. Vymazanie registrácie

 

Kupujúci má právo kedykoľvek vymazať svoju registráciu zaslaním správy na e-mailovú adresu contact@ipanemaflipflop.ro. Po prijatí správy je Poskytovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť vymazanie registrácie. Údaje kupujúceho sa zo systému vymažú okamžite po vymazaní. Tým však nie je dotknuté uchovávanie údajov a dokumentov týkajúcich sa už zadaných objednávok a nedochádza k vymazaniu týchto údajov. V prípade obnovy údajov už nie je možná ich obnova.

Za zachovanie dôvernosti prístupových údajov používateľa (najmä hesla) zodpovedá len kupujúci. Ak sa kupujúci dozvie, že k heslu zadanému pri registrácii môže mať prístup neoprávnená tretia osoba, je povinný heslo bezodkladne zmeniť, a ak sa predpokladá, že tretia osoba heslo zneužíva, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi.

Kupujúci sa zaväzuje podľa potreby aktualizovať osobné údaje poskytnuté počas registrácie tak, aby boli aktuálne, úplné a presné.

 

2.2. Objednávky

 

Kupujúci môže po vstupe na webovú stránku urobiť objednávku na výrobky ponúkané na predaj.

Kupujúci môže získať podrobné informácie o vlastnostiach a cene výrobku, ktorý si chce objednať, kliknutím na názov alebo obrázok výrobku. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v popise výrobku. Obrázky výrobkov sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočnosti.

Kupujúci si môže vybrať farbu, vhodnú veľkosť a množstvo (ktoré môže znížiť alebo zvýšiť o -/+) v oblasti s informáciami o výrobku (na stránke výrobku) a potom kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka" vložiť výrobok do virtuálneho košíka. V tomto rozhraní môže kupujúci kedykoľvek zmeniť obsah košíka, pretože má možnosť odstrániť výrobky z košíka kliknutím na ikonu X alebo zmeniť množstvo (počet kusov) výrobku v rozbaľovacom okne obsahujúcom dostupné a voliteľné množstvá.

Ak si kupujúci už neželá vyberať z produktov, klikne na tlačidlo "Ďalej k dodaniu". V ďalšom rozhraní má možnosť prihlásiť sa alebo nakupovať bez registrácie:

 

Na zobrazenom rozhraní si kupujúci môže vybrať buď:

- Registrovaný kupujúci na webovej stránke, v tomto prípade zadaním svojich registračných údajov do stĺpca "Som registrovaný zákazník", môže pokračovať kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa"

- alebo v stĺpci "Ešte nie som registrovaný (hosť)" môže nakupovať aj bez registrácie, ale v tomto prípade musí vyplniť formulár, ktorý sa zobrazí (meno, priezvisko, e-mailová adresa) podľa svojich skutočných údajov.

Ak kupujúci vstúpil na webovú stránku alebo zadal svoje osobné údaje v prípade nákupu bez registrácie, nasledujú údaje o "Spôsobe dodania". Kupujúci si môže vybrať zo štyroch spôsobov doručenia:

-požiadať o doručenie kuriérom (tu je potrebné uviesť presnú dodaciu adresu vyplnením políčok)

Ak kupujúci uviedol všetky potrebné údaje, musí kliknúť na tlačidlo "Pokračovať k platbe", čím sa dostane do rozhrania pre platbu a fakturáciu. Tu si kupujúci môže vybrať spôsob platby (platba bankovou kartou, platba na dobierku) a následne zadať fakturačné údaje, ak sa líšia od dodacích údajov.

 

Tu môže kupujúci zadať kód kupónu do poľa "Kód kupónu" a kliknutím na tlačidlo "Overiť" sa môže uistiť, že kód je správny. V tomto rozhraní má kupujúci tiež možnosť vyjadriť sa k objednávke (tu uvedené dodacie a fakturačné údaje ani telefónne číslo neakceptujeme, pretože toto pole nie je viditeľné pre kuriérov). Ďalej môže kupujúci pokračovať kliknutím na tlačidlo "Overiť údaje".

Na stránke s overením je ešte možné upraviť údaje kliknutím na tlačidlo "Upraviť" alebo "Upraviť košík".

 

Ak sú všetky údaje správne a tovar je v poriadku, kupujúci musí tieto VOP, t. j. oznámenie o povinnosti platby, akceptovať zaškrtnutím políčok na tomto rozhraní. Odoslaním objednávky vzniká Kupujúcemu platobná povinnosť.

 

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku" v dolnej časti stránky môže Kupujúci dokončiť objednávku. Poskytovateľ informuje Kupujúceho o úspešnosti objednávky v nasledujúcom rozhraní a v automatickom liste zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorý obsahuje presné údaje o objednávke.

Po prijatí objednávky sa môže stať, že niektorých výrobkov nemáme v dostatočnom množstve. Snažíme sa obslúžiť našich zákazníkov podľa poradia (hoci pracujeme s čo najpresnejšími a najaktuálnejšími zásobami).   V takom prípade náš zákaznícky servis informuje Kupujúceho e-mailom a ponúkne mu alternatívne riešenia.

Pri nákupe s kupónom zadajte znaky kupónu do poľa pre kód kupónu (presne tak, ako ste ho dostali). Ak zadáte iný znak alebo sú znaky nesprávne, náš systém nedokáže kód interpretovať a bude automaticky ignorovaný. V takom prípade okamžite napíšte na adresu contact@ipanemaflipflop.ro a priložte potvrdenie, ktoré ste dostali.

 

2.3. Oprava chýb pri zadávaní údajov

 

V ktorejkoľvek fáze objednávky a až do jej odoslania poskytovateľovi služieb má kupujúci možnosť kedykoľvek na webovej stránke opraviť chyby pri zadávaní údajov, a to buď vo svojom používateľskom účte (zmena používateľských údajov), alebo na ploche objednávky (napr. vymazanie výrobku z košíka kliknutím na tlačidlo "x"). Za chyby pri zadávaní údajov sa považuje napr. nesprávne uvedené množstvo, vloženie nesprávneho výrobku do košíka, nesprávne údaje v objednávke a podobne (napr. adresa dodania).

 

2.4. Záväzný záväzok a potvrdenie

 

Poskytovateľ služieb je povinný bezodkladne, najneskôr do 48 hodín, potvrdiť prijatie ponuky zaslanej kupujúcim automatickým potvrdzujúcim e-mailom, ktorý bude obsahovať údaje poskytnuté kupujúcim pri nákupe alebo registrácii (fakturačné a dodacie údaje), kód objednávky, dátum objednávky, zoznam položiek patriacich k objednanému produktu, množstvo, cenu produktu, náklady na doručenie a celkovú sumu k úhrade.

Tento potvrdzujúci e-mail znamená, že poskytovateľ prijal ponuku predloženú kupujúcim, čím došlo k uzavretiu platnej zmluvy medzi poskytovateľom a kupujúcim.

Kupujúci je zbavený záväzku, ak od Poskytovateľa bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín, nedostane potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky.

Ak Kupujúci už odoslal objednávku Poskytovateľovi a zistí akúkoľvek chybu v údajoch v potvrdzujúcom e-maile, je povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi do 1 dňa, aby nedošlo k vykonaniu neželanej objednávky.

Na objednávky sa vzťahujú ustanovenia zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku a zákona CVIII. z roku 2001 o službách elektronického obchodu a niektorých aspektoch informačnej spoločnosti. Na zmluvu sa vzťahuje nariadenie vlády 45/2014 (26.II.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatváraných medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.

 

2.5. Platba

 

Pri objednávkach zadaných na webovej stránke sa platba uskutočňuje bankovou kartou prostredníctvom systému Paylike, všetky ostatné platby sa považujú za platbu úhradou a poplatok je 3 Lei bez ohľadu na hodnotu objednávky. Ak sa platba uskutočňuje pri prevzatí výrobku, kupujúci zaplatí kúpnu cenu výrobku v hotovosti poskytovateľovi alebo jeho zástupcovi. Platby v hotovosti sú možné len v EUR. Kupujúci má právo na prevzatie výrobku po vykonaní platby.

Výrobok objednaný na webovej stránke je zasielaný kuriérom, je možné, aby Kupujúci zaplatil celú sumu objednávky kuriérovi v hotovosti alebo bankovou kartou, ktorej poplatok za úhradu je 3 RON.

 

Bankovou kartou (bez poplatku): okamžitú úhradu celkovej sumy objednávky je možné vykonať prostredníctvom systému bankových kariet Banka CIB. Systém využíva bezpečný a automatický kanál. Banka CIB dostane iba údaje o karte, ktoré kupujúci zadal na platobnú transakciu na platobnej stránke, so 128-bitovým šifrovaním SSL. Banka CIB nedostane od Veriteľa žiadne osobné údaje súvisiace s objednávkou a obsahom nákupu. Na druhej strane Poskytovateľ nie je informovaný o obsahu údajov na platobnej stránke, prístup k nim má len CIB Banka.

 

O výsledku transakcie informuje Kupujúceho po zaplatení internetová stránka Banky. Pri platbe kartou musí softvér internetového prehliadača Kupujúceho podporovať šifrovanie SSL. Zaplatená suma ako celková hodnota objednávky bude okamžite zablokovaná na bežnom účte Kupujúceho. Prečítajte si, prosím, naše podrobné informácie: Platba kreditnou kartou!

Paylike (bezplatne): Kupujúci môže za objednané produkty zaplatiť aj prostredníctvom svojho zostatku na účte Paylike. V tomto prípade musí z možností platby vybrať Paylike a Poskytovateľ presmeruje Kupujúceho na webovú stránku Paylike, kde môže transakciu dokončiť.

 

2.6. Faktúra

 

Poskytovateľ služieb zašle kupujúcemu elektronickú faktúru po zabalení objednaných výrobkov na potvrdenie platby.

 

2.7. Dodávka

 

Objednávky zadané na webovej stránke doručuje logistická spoločnosť Allpacka Logistics SRL.

Prosím, vyplňte adresu doručenia presne, týmto spôsobom uľahčíte prácu kuriérom. Poskytovateľ nemôže akceptovať adresu dodania napísanú v poli pre poznámky, pretože Kupujúci toto pole vypĺňa pre zákaznícky servis Poskytovateľa a nie pre kuriérov. V poliach, kde zadávate adresu doručenia, vyplňte všetky informácie, ktoré pomáhajú pri doručovaní (napr. za meno napíšte číslo zvončeka/meno).

 

Doručenie sa uskutoční do 2 - 3 pracovných dní od doručenia zásielky, a to v čase od 8:00 do 17:00.

 

Ak sa kupujúci v tomto období nezdržiava na uvedenej adrese, odporúčame uviesť adresu doručenia, na ktorej si môže objednaný výrobok bezpečne vyzdvihnúť počas dodacej lehoty.

Ak sa Kupujúci v uvedenom čase nenachádza na doručovacej adrese, nemôže si zásielku vyzdvihnúť a nedvíha telefón, kuriér pridelí zásielke stav "avizované". Ak bude kuriér kontaktovaný ohľadom doručenia balíka, zákazník môže určiť iný deň doručenia, ktorý však nesmie presiahnuť 5 dní, pretože hrozí riziko, že zásielka bude vrátená.

 

Ak si príjemca želá zmeniť adresu alebo dátum doručenia, môže tak urobiť jedným z nasledujúcich spôsobov: - prostredníctvom SMS správy, pričom použije uvedený odkaz, - oznámením zámeru zmeny odosielateľovi e-mailom alebo - telefonickým kontaktovaním kuriéra.

 

Kuriérska služba sa pokúsi uskutočniť celkovo tri doručenia, ale ak sa tretie doručenie nepodarí z dôvodov na strane kupujúceho, kuriérska služba vráti balík odosielateľovi.

Z dôvodov na strane Kupujúceho, v prípade vrátenia balíka našej spoločnosti, ak si Kupujúci želá opätovné doručenie balíka, bude účtovaný poplatok za opätovné doručenie vo výške 19 Lei.

 

Prevzatím výrobku od osoby, ktorá zásielku doručuje, alebo podpísaním preberacieho dokladu sa uskutočňuje kvantitatívne a kvalitatívne prevzatie výrobku. Po prevzatí a odchode kuriéra poskytovateľ služieb nebude môcť prijať kvantitatívnu a kvalitatívnu reklamáciu.

Ak kupujúci počas preberania zistí akékoľvek poškodenie výrobku alebo obalu, musí požiadať o spísanie protokolu za prítomnosti osoby, ktorá výrobok doručila. Ak je obal alebo výrobok v čase prevzatia viditeľne poškodený a k poškodeniu došlo pred prevzatím, poskytovateľ služieb bezplatne odoberie výrobok späť. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté po prevzatí!

 

2.7.1. Náklady na dodanie

 

Doručovanie po celom Slovensku sa uskutočňuje za hrubé náklady 3,99 EUR, pričom kuriérske služby sú zmluvne dohodnuté s logistickou spoločnosťou Boxy Logistics. Táto suma zahŕňa len časť nákladov na dopravu a balenie, zvyšok znáša poskytovateľ. Ak sa platba uskutočňuje pri prevzatí výrobku, kupujúci zaplatí kúpnu cenu výrobku v hotovosti poskytovateľovi alebo jeho zástupcovi. Platby v hotovosti sú možné len v EUR. Kupujúci má právo na prevzatie výrobku po vykonaní platby.

Pri nákupe nad 1000 EUR je doručenie zdarma. Upozorňujeme Kupujúcich, že v prípade nákupu s kupónmi Poskytovateľ prihliada na sumu, ktorá zostáva po odpočítaní hodnoty kupónu, pri bezplatnom doručení ponúkanom pri nákupe nad 1000 EUR.

 

2.7.2. Čas dodania

 

Lehota na doručenie objednávky je 3-5 pracovných dní, doručenie kuriérskou spoločnosťou.

 

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, poskytovateľ je povinný po uzavretí zmluvy sprístupniť (dodať) výrobok spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní.

V prípade omeškania zo strany poskytovateľa má kupujúci ako spotrebiteľ právo určiť dodatočnú lehotu. Ak poskytovateľ nesplní zmluvnú povinnosť ani v dodatočnej lehote, spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočnej lehoty, ak

(a) poskytovateľ odmietol plniť zmluvu, alebo

 1. b) zmluva mala byť splnená v dohodnutom čase, a nie v inej lehote dohodnutej zmluvnými stranami alebo z dôvodu uznaného účelu služby.

 

 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

3.1. Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

 

Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú len na fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú alebo využívajú tovar, t. j. sú príjemcami obchodných oznámení alebo ponúk týkajúcich sa tovaru (ďalej len "spotrebiteľ").

Spotrebiteľ má právo bezdôvodne odstúpiť od zmluvy o predaji - kúpe tovaru do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom alebo treťou osobou určenou na tento účel, ktorá nie je totožná s dopravcom,

 

 1. a) výrobok
 2. b) alebo v prípade viacerých výrobkov posledného dodaného výrobku,
 3. c) alebo, v prípade výrobku pozostávajúceho z viacerých dávok alebo kusov, z poslednej dávky alebo kusu,

(d) alebo v prípade výrobku pravidelne dodávaného v určitom období, prvej služby.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy aj v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku.

 

Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať Poskytovateľovi (napr. poštou alebo e-mailom) svoje jednoznačné vyhlásenie o úmysle odstúpiť od zmluvy, pričom použije kontaktné údaje uvedené v bode 1 týchto VOP. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote zaslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi pred uplynutím uvedenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť toto vyhlásenie o odstúpení od zmluvy: Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ musí preukázať, že uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 3.

V oboch prípadoch Poskytovateľ služieb bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy e-mailom.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa odstúpenie od zmluvy považuje za potvrdené v lehote, ak Spotrebiteľ odošle svoje vyhlásenie Poskytovateľovi služieb do 14 kalendárnych dní (vrátane 14. dňa).

Na účely výpočtu lehoty v prípade oznámenia poštou berie poskytovateľ služieb do úvahy dátum odoslania na poštu a v prípade oznámenia e-mailom dátum odoslania e-mailu. Spotrebiteľ je povinný zaslať oznámenie poskytovateľovi služieb doporučeným listom, aby spoľahlivo preukázal dátum odoslania.

V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať objednaný výrobok na adresu poskytovateľa uvedenú v bode 1 bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ vráti výrobok (poštou alebo odovzdaním kuriérovi podľa vlastného výberu) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie výrobku na adresu poskytovateľa služieb znáša spotrebiteľ. Poskytovateľ služieb nebude môcť prevziať vrátenú zásielku s náhradou. Okrem nákladov na vrátenie výrobku nevzniknú spotrebiteľovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy žiadne iné náklady.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ služieb mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, uhradí všetky náklady, ktoré Spotrebiteľovi vznikli, vrátane nákladov na dopravu (doručenie), s výnimkou dodatočných nákladov zaplatených z dôvodu, že si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob odoslania, ako je obvyklý a najlacnejší spôsob ponúkaný Poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služieb je oprávnený zadržať náhradu nákladov až do prijatia vráteného výrobku alebo do doby, kým spotrebiteľ uspokojivo nepotvrdí opätovné zaslanie výrobku. Poskytovateľ služieb zohľadní skorší z týchto dvoch dátumov.

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie výrobku len vtedy, ak vzniklo v dôsledku používania a na iné účely, ako je nevyhnutné na určenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nevyrobeného výrobku, ktorý bol vyrobený Dodávateľom na objednávku alebo na osobitnú žiadosť Spotrebiteľa, alebo v prípade výrobku osobitne prispôsobeného danému Spotrebiteľovi.

Predtým, ako chcete výrobok vrátiť, nás prosím kontaktujte písomne (contact@ipanemaflipflop.ro), aby sme s vami mohli bezproblémovo spolupracovať. Prosíme, neposielajte výrobok v balíku na vrátenie peňazí, pretože ho NEMÔŽEME prijať späť! Informujeme Vás, že v prípade odstúpenia od zmluvy nie je možné využiť sklady spoločnosti SC FAN Courier Express SRL na opätovné zaslanie našej spoločnosti! Peniaze vám vrátime bankovým prevodom alebo priamo na vašu kartu, ak platba prebehla kartou.. Naša spoločnosť neakceptuje vrátenie poštovného z dôvodu vysokých nákladov na prepravu!

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

Názov: Boxy Fulfillment

Mesto: Üllő

Adresa: Régész Street u. 1, Maďarsko

Poštové smerovacie číslo: 2225

 

 Na zásielku uveďte názov našej spoločnosti Ecommerce Trade LTD.

 

 

Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znášate vy, preto si môžete vybrať akýkoľvek spôsob opätovného zaslania. Informujeme vás, že vrátenie peňazí je možné až po vrátení výrobku. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratené zásielky.

 

 1. ZÁRUKA

 

4.1. Záruka za skryté chyby

 

V prípade chybného plnenia zo strany Dodávateľa môže Kupujúci požadovať náhradu škody za skryté vady výrobku. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže Kupujúci v premlčacej lehote 2 rokov odo dňa prevzatia uplatniť svoje nároky zo záruky za vady výrobku, ktoré existovali už v čase jeho dodania. Po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty už kupujúci nemá nárok na náhradu škody za skryté vady výrobku.

 

V prípade zmluvy uzavretej s osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, môže držiteľ práva uplatniť svoje záručné nároky v premlčacej lehote jedného roka odo dňa prevzatia.

 

Kupujúci má právo požadovať opravu alebo výmenu podľa vlastného uváženia, okrem prípadu, keď je splnenie požiadavky kupujúceho nemožné alebo by poskytovateľovi spôsobilo dodatočné náklady neúmerné iným potrebám. Ak Kupujúci nepožiadal alebo nemohol požiadať o opravu alebo výmenu, môže požadovať dodanie primeraného protiplnenia za výrobok alebo môže vadu odstrániť sám alebo požiadať o opravu tretiu stranu na náklady Poskytovateľa alebo - ako poslednú možnosť - má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné z dôvodu nepodstatnej vady.

 

Kupujúci môže tiež prejsť z jedného požadovaného záručného nároku na iný, ale bude musieť znášať náklady spojené so zmenou, pokiaľ to nie je odôvodnené alebo zavinené Poskytovateľom.

 

Kupujúci je povinný oznámiť Poskytovateľovi zistenú vadu bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady.

 

Nárok zo záruky za skryté vady môže Kupujúci uplatniť priamo u Poskytovateľa.

V lehote šiestich mesiacov odo dňa plnenia zmluvy nie je uplatnenie nároku zo záruky za skryté vady viazané na iné podmienky ako na nahlásenie vady, ak Kupujúci preukáže, že výrobok zakúpil od Poskytovateľa (predložením faktúry alebo jej kópie). V takom prípade sa Poskytovateľ zbaví plnenia zo záruky len vtedy, ak túto domnienku vyvráti, t. j. preukáže, že vada výrobku sa vyskytla až po jeho dodaní Kupujúcemu. Ak Poskytovateľ služby preukáže, že vada vznikla z dôvodu na strane Kupujúceho, nie je povinný uznať záručnú reklamáciu Kupujúceho. Šesť mesiacov po dodaní je však Kupujúci povinný preukázať, že ním zistená vada bola prítomná už v čase prevzatia.

Ak Kupujúci uplatní záručnú reklamáciu na samostatnú časť výrobku v súvislosti s uvedenou vadou, záručnú reklamáciu nemožno uplatniť

 

4.2. Záruka na výrobok

 

V prípade vady výrobku (hnuteľnej veci) môže kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť podľa vlastného výberu právo uvedené v bode 4.1. alebo nárok na záruku na výrobok.

Kupujúci však nemá nárok na záruku za skryté vady a záruku na výrobok súčasne z dôvodu tej istej vady. V prípade úspešného uplatnenia nároku na záruku na výrobok však môže kupujúci požadovať od výrobcu záruku na skryté vady vymeneného výrobku alebo opraveného dielu.

 

V prípade záruky na výrobok môže kupujúci požadovať len opravu alebo výmenu chybného výrobku. V prípade záruky na výrobok musí Kupujúci vadu výrobku preukázať.

Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase jeho uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti uvedené v popise výrobcu.

Kupujúci môže uplatniť záruku na výrobok do dvoch rokov odo dňa, keď bol výrobok výrobcom uvedený na trh. Po uplynutí tejto lehoty toto právo stráca. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť výrobcovi zistenú vadu. Vada oznámená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za bezodkladne oznámenú. Spotrebiteľ zodpovedá za škody spôsobené oneskoreným oznámením.

 

Kupujúci môže uplatniť nárok na záruku na výrobok u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci (Poskytovateľa).

Výrobca alebo distribútor (Poskytovateľ) je oslobodený od povinnosti poskytnúť záruku na výrobok len vtedy, ak preukáže, že

výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho obchodnej činnosti, alebo

vada nemohla byť rozpoznaná v čase uvedenia na trh podľa stavu techniky a technológie, alebo

vada výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo záväzných regulačných požiadaviek.

Postačuje, ak výrobca alebo distribútor (poskytovateľ) uvedie jediný dôvod pre výnimku.

 

 1. POVINNÉ RUČENIE

 

V prípade chybného plnenia je zhotoviteľ povinný poskytnúť záruku v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády 151/2003 (22. IX.) o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby. Povinná záruka je platná po dobu 1 roka, pričom za začiatok platnosti sa považuje deň dodania výrobku užívateľovi, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, alebo ak uvedenie do prevádzky vykonal Poskytovateľ, deň uvedenia výrobku do prevádzky pre spotrebiteľa.

 

Do (vecnej) pôsobnosti vyhlášky patria len výrobky predané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzavretej v Maďarsku a uvedené v prílohe k vyhláške.

 

Začiatok povinnej záruky je dátum dodania výrobku Používateľovi alebo dátum uvedenia do prevádzky, ak ho vykonal Poskytovateľ alebo jeho zástupca. Poskytovateľ služieb potvrdí záručný list dodaný s výrobkom pri prevzatí výrobku Používateľom.

Na závadu sa nevzťahuje povinná záruka, ak príčina závady vznikla po dodaní výrobku Používateľovi, napríklad ak závada vznikla v dôsledku

nesprávneho uvedenia do prevádzky (pokiaľ uvedenie do prevádzky nevykonal Poskytovateľ servisu alebo jeho zástupca alebo ak nesprávne uvedenie do prevádzky bolo spôsobené chybou v návode na použitie) alebo nesprávneho používania alebo nedodržania návodu na použitie alebo nesprávneho skladovania, nesprávnej manipulácie, poškodenia alebo živelného poškodenia alebo živelnej pohromy.

V prípade poruchy v rámci povinnej záruky používateľ:

môže podľa svojej voľby najprv požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie vybraného nároku zo záruky nemožné alebo ak by to viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom Poskytovateľa v porovnaní s plnením iného nároku zo záruky, pričom sa zohľadňuje hodnota výrobku v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a poškodenie záujmov Užívateľa počas plnenia povinnej záruky.

 

Ak sa Poskytovateľ nezaviaže výrobok opraviť alebo vymeniť, nemôže túto povinnosť splniť v záujme spotrebiteľa v stanovenej lehote alebo ak záujem Užívateľa o opravu alebo výmenu zanikne, môže Užívateľ podľa vlastného výberu požadovať primerané dodanie kúpnej ceny, odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Poskytovateľa alebo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné z dôvodu nepodstatnej vady.

 

Ak Užívateľ požiada o výmenu do troch pracovných dní odo dňa kúpy (uvedenia do prevádzky) z dôvodu vady výrobku, Poskytovateľ je povinný výrobok vymeniť, ak vada bráni riadnemu užívaniu.

 

Oprava alebo výmena sa v závislosti od vlastností výrobku a účelu, na ktorý ho Používateľ zakúpil, vykoná v primeranej lehote v záujme Používateľa. Poskytovateľ služieb urobí všetko, čo je v jeho silách, aby opravu alebo výmenu výrobku vykonal najneskôr do pätnástich dní.

Počas opravy môžu byť na výrobok namontované len nové náhradné diely.

Do povinnej záručnej lehoty sa nezapočítava obdobie opravy, počas ktorého Užívateľ nemôže výrobok používať v súlade s jeho určením. Povinná záručná doba na výmenu (opravu) výrobku alebo jeho časti sa obnovuje na vymenený (opravený) výrobok (časť výrobku) a na závadu vzniknutú opravou.

Náklady na splnenie záručnej povinnosti znáša poskytovateľ.

Poskytovateľ služby sa zbaví záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady nastala po dodaní výrobku.

 

Kupujúcemu však nevzniká nárok na záruku za skryté vady a povinnú záruku, t. j. na záruku za výrobok a povinnú záruku súčasne, paralelne, z dôvodu tej istej chyby. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má Používateľ práva z povinnej záruky bez ohľadu na práva definované v bodoch 4.1 a 4.2.

 

5.1. Uplatňovanie nárokov zo záruky a zodpovednosti

 

Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje nároky zo záruky a zodpovednosti za škodu prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 1.

 

 1. MOŽNOSTI UPLATNENIA PRÁVA

 

6.1. Miesto a spôsob vybavovania sťažností

 

Kupujúci môže zasielať svoje spotrebiteľské sťažnosti na výrobok alebo činnosť Poskytovateľa prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

Korešpondenčná adresa: 1161 Budapest, Körvasút sor 14-16, Maďarsko.

E-mail: info@ipanemaflipflop.sk

Poskytovateľ, ak je to možné, vykoná okamžitú písomnú nápravu. Ak nie je možné vykonať okamžitú nápravu podľa povahy reklamácie alebo ak Kupujúci nesúhlasí s vybavením reklamácie, Poskytovateľ vyhotoví písomný reklamačný spis, ktorý bude uchovávať päť rokov spolu s odpoveďou vo veci samej.

Poskytovateľ je povinný písomne odpovedať na podstatu prijatej reklamácie do 14 dní. Podľa tejto zmluvy sa prijatím opatrenia rozumie odoslanie poštou.

Ak sa reklamácia zamietne, poskytovateľ informuje kupujúceho o dôvode zamietnutia.

 

V prípade akýchkoľvek sťažností sa obráťte na našich kolegov : e-mail: contact@ipanemaflipflop.sk

 

6.2. Riešenie sporov online

 

Ak sa vám nepodarilo podať sťažnosť na zákazníckom servise info@ipanemaflipflop.ro, môžete ju podať na platforme EÚ pre online riešenie sporov (platforma ODR).

Táto platforma umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom v rámci EÚ pokúsiť sa o mimosúdne urovnanie problémov - sťažností vyplývajúcich z nakupovania online. Táto interaktívna webová stránka je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a možno ju využívať bezplatne. Pomocou rozhrania ODR sa spotrebiteľ - kupujúci a obchodník - dodávateľ môžu dohodnúť na výbere komisie na riešenie sporov, ktorá nájde riešenie sťažnosti spotrebiteľa.

Platforma ODR je k dispozícii na adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

 

 1. ĎALŠIE PODMIENKY POUŽÍVANIA

 

7.1. Zodpovednosť

 

Kupujúci môže používať webovú stránku len na vlastné riziko a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek materiálnu alebo morálnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto používania, okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy, ktoré má za následok škodu na živote, zdraví alebo zdraví.

 

Poskytovateľ vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webovej lokality. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby pri používaní webovej stránky neboli priamo ani nepriamo porušené práva tretích osôb alebo zákony. Kupujúci je plne a výlučne zodpovedný za svoje správanie, pričom Poskytovateľ bude v takomto prípade plne spolupracovať s orgánmi konajúcimi pri odhaľovaní porušení.

Poskytovateľ služieb má právo, ale nie je povinný, kontrolovať obsah prípadne sprístupnený kupujúcim

 

v priebehu používania webovej lokality, a pokiaľ ide o zobrazený obsah, Poskytovateľ služieb je oprávnený, nie však povinný, hľadať znaky nezákonnej činnosti.

 

Stránky Poskytovateľa služieb môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Poskytovateľ nezodpovedá za ochranu osobných údajov a iné činnosti takýchto poskytovateľov.

Vzhľadom na globálny charakter internetu sa kupujúci zaväzuje, že pri používaní webových stránok bude dodržiavať príslušné vnútroštátne právne predpisy. Ak akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním Webovej lokality nie je povolená podľa právnych predpisov štátu Kupujúceho, Kupujúci je za takéto používanie výlučne zodpovedný.

 

Ak Kupujúci zistí na Webovej lokalite akýkoľvek nevhodný obsah, musí o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa. Ak sa Poskytovateľ, konajúc v dobrej viere, domnieva, že oznámenie je opodstatnené, má právo informácie okamžite vymazať alebo zmeniť.

Zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Kupujúcim podľa týchto Všeobecných podmienok zaniká, ak Kupujúci zruší svoju registráciu alebo ak Poskytovateľ zruší registráciu Zákazníka.

 

7.2. Autorské práva

 

Stránka ako celok, jej grafika, text a technické riešenia, ako aj prvky služby sú chránené autorským právom alebo inými právami duševného vlastníctva (najmä ochrannou známkou). Poskytovateľ je držiteľom autorských práv alebo oprávneným nadobúdateľom akéhokoľvek obsahu zobrazeného na webovej lokalite alebo prístupného prostredníctvom webovej lokality v rámci poskytovania dostupných služieb: akéhokoľvek diela, ktoré je predmetom autorského práva alebo iného duševného výtvoru (okrem iného všetky grafické a iné materiály, grafická úprava, úprava webovej lokality, použitý softvér a iné riešenia, nápady, realizácie).

 

Ukladanie alebo tlač obsahu a častí Webovej lokality na fyzických alebo iných nosičoch je povolené pre osobnú potrebu alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Akékoľvek použitie nad rámec súkromného použitia, ako napríklad uloženie do databázy, prenos, zverejnenie, stiahnutie alebo uvedenie na trh, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

 

Okrem toho, okrem práv výslovne uvedených v týchto VOP, registrácia, používanie webovej lokality alebo akékoľvek ustanovenie VOP neoprávňuje kupujúceho na používanie alebo využívanie akéhokoľvek obchodného názvu alebo ochrannej známky na webovej lokalite. Okrem zamýšľaného používania Webovej stránky sa takéto duševné výtvory okrem prezerania, dočasného rozmnožovania potrebného na tento účel a súkromného kopírovania nesmú používať ani využívať v žiadnej inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

 

Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky aspekty svojej služby, najmä na názov domény www.lifestyleshop.hu, jej subdomény, akékoľvek iné názvy domén obsadené poskytovateľom, ich podstránky a reklamný priestor na internete. Všetky činnosti zamerané na vytváranie zoznamov, organizovanie, archivovanie, hackerské útoky, dešifrovanie zdrojového kódu databázy poskytovateľa sú zakázané, pokiaľ poskytovateľ neudelí na tento účel osobitné povolenie.

 

Bez osobitnej zmluvy alebo služby na tento účel je zakázané upravovať, kopírovať, pridávať nové údaje alebo prepisovať existujúce údaje databázy poskytovateľa obchádzaním rozhrania alebo vyhľadávačov poskytovaných poskytovateľom.

Používaním služby kupujúci súhlasí s tým, že poskytovateľ môže kedykoľvek a kdekoľvek použiť údaje nahrané kupujúcim v priebehu používania služby, a to bez obmedzenia alebo bez zaplatenia osobitného poplatku podľa Vestníka o ochrane osobných údajov.

 

 1. JEDNOSTRANNÁ ZMENA VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK

 

Poskytovateľ má právo jednostranne meniť tieto Všeobecné zmluvné podmienky po predchádzajúcom upozornení kupujúcich na webovej stránke. Zmenené ustanovenia nadobúdajú účinnosť pri prvom použití Webovej stránky Kupujúcim a vzťahujú sa na objednávky zadané po zmene.

 

 1. PODPORA VLASTNÍCTVA

 

Produkt zostáva majetkom Poskytovateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak sa výrobok z akéhokoľvek dôvodu dostane do vlastníctva Kupujúceho pred úplným zaplatením kúpnej ceny, Kupujúci zodpovedá Poskytovateľovi za prípadnú škodu, ktorej náhradu nemôže byť nikto povinný uhradiť.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: [10.04.2021].

 

 

 

Informácie o správe údajov
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRÁVE ÚDAJOV

Spoločnosť Ecommerce Trade Kft. (ďalej len "spoločnosť") venuje osobitnú pozornosť tomu, aby pri správe údajov postupovala v súlade s nariadením EÚ 2016/679 (GDPR) a ďalšími právnymi predpismi, pričom zohľadňuje hlavné medzinárodné odporúčania týkajúce sa ochrany údajov.

Spoločnosť informuje používateľov svojho internetového obchodu, ako aj návštevníkov svojich webových stránok o osobných údajoch, ktoré spravuje v súvislosti s webovými stránkami, o svojich postupoch súvisiacich so správou osobných údajov, o organizačných a technických opatreniach prijatých na ochranu osobných údajov a o spôsoboch a možnostiach uplatnenia práv dotknutých osôb.

1. Meno správcu údajov

Správca údajov: Ecommerce Trade Kft (ďalej len "spoločnosť")
Sídlo: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A
E-mail: contact@ipanemaflipflop.ro

2. Právny základ správy údajov:

Právne predpisy o spracúvaní údajov prostredníctvom systému nahlasovania úradníka pre ochranu údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR").

3. Správa osobných údajov

3.1. Osobné údaje zaznamenané systémom
Spracúvané údaje a účel správy údajov
Osobné údaje
Účel správy údajov
Osobné údaje Účel správy údajov
IP adresa Identifikačné číslo, ktoré poskytovateľ internetových služieb (ISP) pridelil zariadeniu používateľa prihlasujúceho sa do systému. Spoločnosť spravuje tieto údaje na účely zaistenia IT bezpečnosti systému.
Dátum prihlásenia Dátum prihlásenia používateľa prihlasujúceho sa do systému. Spoločnosť spravuje tieto údaje s cieľom zabezpečiť počítačovú bezpečnosť systému.

Právny základ správy údajov

Právnym základom správy údajov je oprávnený záujem spoločnosti chrániť bezpečnosť údajov spracúvaných v systéme a IT infraštruktúry, ktorá zabezpečuje prevádzku systému. S cieľom odhaliť prípadné škodlivé alebo zneužiteľné údaje, prijať vhodné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti údajov a informácií (napr. sledovanie zraniteľností, sledovanie pracovného zaťaženia) a na účely interného auditu je v systéme nevyhnutné zaznamenávanie uvedených údajov. Oprávnený záujem na zabezpečení bezpečnej prevádzky systému je primeraný správe uvedených osobných údajov zaznamenaných v súvislosti s prihlásením.
Trvanie správy údajov
Tu uvedené údaje sa v systéme uchovávajú 12 mesiacov od dátumu vytvorenia a automaticky sa vymažú.

3.2. Používanie súborov cookie

Spracúvané údaje a účel správy údajov

Spoločnosť na svojej webovej stránke používa súbory cookie, ktoré sú informačnými balíčkami nainštalovanými v počítači osoby, ktorá navštívila webovú stránku, s cieľom zhromažďovať informácie o návšteve webovej stránky (identifikačné číslo, dátum, čas a predtým zobrazená stránka), ak to dotknutá osoba zabezpečí prostredníctvom nastavenia prehliadača. Osoba používajúca počítač môže inštaláciu súborov cookie zakázať zmenou nastavenia alebo môže kedykoľvek odstrániť súbory cookie nainštalované v počítači počas používania.
Účelom používania súborov cookie je na jednej strane zhromažďovanie štatistických informácií potrebných na rozvoj stránky a na analýzy súvisiace s návštevami a používaním a na druhej strane zlepšenie spotrebiteľského zážitku.
Okrem toho sa vykonáva analýza návykov návštevníkov na webovej lokalite spoločnosti prostredníctvom automatických rozhodnutí (profilovanie návštevníkov) na základe údajov zo súborov cookie uložených v počítači používateľa s cieľom prispôsobiť služby a reklamy spoločnosti prostredníctvom lepšieho pochopenia požiadaviek zákazníkov.
Spoločnosť používa súbory cookie aj na to, aby poskytla používateľovi funkcie, ktoré ponúkajú sociálne médiá (Google+, Facebook).
Na dosiahnutie týchto cieľov môže Spoločnosť zdieľať údaje o používaní webových stránok zákazníkmi so svojimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktorí môžu tieto údaje kombinovať s inými údajmi poskytnutými používateľom alebo získanými z iných služieb, ktoré zákazníci používajú.
A napokon, účelom súborov cookie používaných Spoločnosťou je zaznamenávať dokončené, ale nedokončené nákupy s cieľom poskytnúť používateľovi elektronické oznámenie na uľahčenie nákupu používateľa, ako je uvedené v odseku 3.7. tohto informačného listu.
Používatelia môžu získať ďalšie informácie o úlohe súborov cookie na webovej stránke Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu, ktorá je dostupná na adrese http://www.youronlinechoices.com/hu/.
Právny základ pre správu údajov

Právnym základom spracovania údajov je súhlas dotknutej osoby.

3.3. Registrácia
Spracúvané údaje a účel správy údajov

Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke zadaním svojich osobných údajov. Pri registrácii spoločnosť spravuje meno, heslo a e-mailovú adresu používateľa.

Právny základ správy údajov
Spoločnosť spravuje osobné údaje poskytnuté pri registrácii na základe súhlasu používateľa.

Trvanie správy údajov
Až do zrušenia súhlasu udeleného používateľom a vymazania používateľského účtu.

 

3.4. Registrácia prostredníctvom účtu na sociálnych sieťach (Facebook, Google+)
Spracúvané údaje a účel správy údajov

Používateľ má možnosť zaregistrovať sa na webovej lokalite Spoločnosti so svojimi údajmi (meno a e-mailová adresa) nahranými na účty sociálnych médií (Facebook/Google+). Správa údajov Spoločnosti sa realizuje v súlade s informáciami o správe údajov na Facebooku a Google+.


Právny základ správy údajov
Spoločnosť spravuje osobné údaje poskytnuté počas registrácie na základe súhlasu používateľa.

Trvanie správy údajov
Až do odvolania súhlasu udeleného používateľom a vymazania používateľského účtu.

3.5. Objednávky registrovaného používateľa
Spracúvané údaje a účel správy údajov

Za účelom uzatvorenia a plnenia zmlúv súvisiacich s objednávkami spoločnosť spracúva kontaktné údaje používateľa, ako sú: meno, e-mailová adresa, informácie o zvolenom spôsobe platby, adresa a spôsob dopravy.

Právny základ spracovania údajov
Osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú potrebné na vykonanie alebo prípravu zmluvy. Po uzavretí zmluvy je právnym základom pre správu údajov kogentné právne ustanovenie (zákon o účtovníctve C z roku 2000, ďalej len zákon o účtovníctve), t. j. oprávnený záujem spoločnosti.

Trvanie správy údajov
Spoločnosť spravuje osobné údaje až do splnenia zmluvy. Výnimočne môže Spoločnosť uchovávať osobné údaje na základe právneho predpisu, najmä v súvislosti s poskytovaním povinných údajov Spoločnosťou orgánom verejnej moci (napr. daňovým úradom). Takouto povinnou správou údajov je napríklad uchovávanie vystavených faktúr po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve (účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovné záznamy sa musia uchovávať 8 rokov). V prípade sporu týkajúceho sa plnenia zmluvy Spoločnosť uchováva príslušné údaje po dobu 5 rokov odo dňa plnenia zmluvy.

3.6. Objednávky neregistrovaných používateľov

Spracúvané údaje a účel správy údajov

Používateľ má možnosť zadať objednávku bez registrácie na stránke. V tomto prípade musí používateľ na účely uzatvorenia a plnenia zmlúv týkajúcich sa objednávok pri každej objednávke uviesť svoje kontaktné údaje, ako sú: meno, e-mailová adresa, informácie o zvolenom spôsobe platby, dodacia a fakturačná adresa a číslo mobilného telefónu v závislosti od spôsobu platby a dopravy.

Právny základ spracovania údajov
Osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú potrebné na plnenie alebo prípravu zmluvy. Po splnení zmluvy je právnym základom pre správu údajov kogentné ustanovenie zákona (zákon o účtovníctve C z roku 2000) a oprávnený záujem spoločnosti.

Trvanie správy údajov
Spoločnosť spravuje osobné údaje až do splnenia zmluvy. Výnimočne môže Spoločnosť uchovávať osobné údaje na základe právneho predpisu, najmä v súvislosti s poskytovaním povinných údajov Spoločnosťou orgánom verejnej moci (napr. daňovým úradom). Takouto povinnou správou údajov je napríklad uchovávanie vystavených faktúr po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve (účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovné záznamy sa musia uchovávať 8 rokov). V prípade sporu týkajúceho sa plnenia zmluvy Spoločnosť uchováva príslušné údaje po dobu 5 rokov od plnenia zmluvy.

3.7. Elektronická pošta obsahujúca reklamu (Mailing list): Newsletter, iná korešpondencia
Spracúvané údaje a účel správy údajov

Používateľ má možnosť prihlásiť sa na odber elektronického mailing listu spoločnosti obsahujúceho reklamu. Mailing list Spoločnosti obsahuje reklamné prvky a motivačné prvky na podporu a realizáciu nákupu, predovšetkým vo forme, ale nielen, newslettera, informujúceho o aktuálnych produktoch, zľavách a ponukách Spoločnosti, a to spôsobom zodpovedajúcim záujmom Používateľa. Okrem toho bude Spoločnosť v ďalšej korešpondencii informovať Používateľa o všetkých uskutočnených, ale nedokončených nákupoch. V tomto prípade Spoločnosť spravuje údaje o používateľskom mene a e-mailovej adrese.

Právny základ správy údajov
Spoločnosť spravuje osobné údaje poskytnuté na účely elektronickej korešpondencie s reklamným obsahom na základe súhlasu používateľa.

Trvanie správy údajov
Do odvolania súhlasu, nie však dlhšie ako 2 roky. Ak používateľ neotvorí zaslaný newsletter počas 12 mesiacov a/alebo ak sa list automaticky vymaže bez otvorenia, spoločnosť má právo zrušiť odber používateľa po 12 mesiacoch.

4. Prístup k údajom a opatrenia na zabezpečenie údajov

4.1. Prístup k údajom a prenos údajov
Prístup k osobným údajom môžu mať určení zamestnanci spoločnosti na účely plnenia svojich povinností. Spoločnosť bude prenášať osobné údaje, ktoré spravuje, len sprostredkovateľom údajov uvedeným v odseku 4.2 spôsobom a na účel vyžadovaný zákonom.

4.2. Spracovatelia údajov a opatrenia na zabezpečenie údajov
Spoločnosť uchováva osobné údaje na serveroch v priestoroch Spoločnosti. Na ukladanie osobných údajov využíva Spoločnosť ako spracovateľ údajov poskytovateľa úložísk:

Názov: antavo Ltd
Sídlo: 9th Floor, 107 Cheapside, Londýn, Spojené kráľovstvo EC2V 6DN
Kontakty: +44 2080 890970
Služby: hry o ceny, vernostný program

Názov: Criteo SA
Sídlo: 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko
Kontakty: +33 1 40 40 22 90
Služby: marketingové služby

Názov: Borgun
Lokalita:
Názov: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Sídlo: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Služby: dodávky

Numele: Foxpost Zrt
Sediul: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
E-mail: info@foxpost.hu
Služby: livrări

Numele: Magyar Posta Zrt.
Sediul: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Služby: livrări
Názov: Freshworks:
Sídlo: 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066,United States
Kontakty: https://www.freshworks.com/contact/
Služby: softvér pre služby zákazníkom

Názov: Klaviyo Inc.
Sídlo: 344 Boylston Street 3rd Floor, Boston, MA 02116 Spojené štáty
E-mail: sales@klaviyo.com
Služby: poskytovateľ e-mailových služieb

Názov: Google Ireland Limited
Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko:
Kontakt: https://www.google.com/contact/
Služby: poskytovateľ e-mailových služieb, poskytovateľ marketingových služieb, poskytovateľ analýzy údajov

Názov Facebook Ireland Limited
Sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
Kontakty: https://www.facebook.com/support/?ref=hc_global_nav
Služby: marketing, prihlasovanie, analýza údajov
Spoločnosť prijme primerané IT, technické a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spravuje, pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou úpravou.

5. Práva na správu údajov:

5.1. Právo požadovať informácie
Dotknutá osoba môže od Spoločnosti na kontaktných adresách uvedených v odseku 1 e-mailom požadovať informácie o tom, aké osobné údaje, na akom právnom základe, na aký účel správy údajov, z akého zdroja a ako dlho Spoločnosť spravuje jej údaje, t. j. komu, kedy, na akom právnom základe a k akým osobným údajom poskytla Spoločnosť prístup iným osobám alebo komu tieto osobné údaje odovzdala. Spoločnosť vyhovie žiadosti dotknutej osoby najneskôr do jedného mesiaca prostredníctvom e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu dotknutej osoby.

5.2. Právo na opravu
Dotknutá osoba môže na kontaktných adresách uvedených v bode 1 písomne požiadať o zmenu svojich osobných údajov (napr. môže kedykoľvek zmeniť svoju poštovú alebo e-mailovú adresu). Spoločnosť vyhovie žiadosti najneskôr do jedného mesiaca prostredníctvom e-mailu zaslaného na kontaktnú adresu dotknutej osoby.


5.3. Právo na vymazanie
Dotknutá osoba môže písomne požiadať spoločnosť o vymazanie svojich osobných údajov na kontaktných adresách uvedených v odseku 1. Spoločnosť žiadosť o výmaz zamietne, ak je povinná osobné údaje uchovávať. O takýto prípad ide napríklad vtedy, ak neuplynula lehota stanovená zákonom o účtovníctve. Zároveň, ak takáto povinnosť neexistuje, Spoločnosť splní žiadosť najneskôr do jedného mesiaca a oznámi to dotknutej osobe e-mailom zaslaným na kontaktnú adresu uvedenú na tento účel.

5.4. Právo na blokovanie (obmedzenie správy údajov)
Dotknutá osoba môže na kontaktných adresách uvedených v bode 1 písomne požiadať o zablokovanie svojich osobných údajov (s jasným uvedením obmedzenej povahy správy údajov a s oddelenou správou od ostatných údajov). Blokovanie trvá dovtedy, kým si dôvod uvedený dotknutou osobou nevyžaduje uchovávanie údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o zablokovanie údajov, napríklad ak sa domnieva, že Spoločnosť neoprávnene vybavila jej sťažnosť, ale je potrebné, aby Spoločnosť tento dokument nevymazala v záujme úradného alebo súdneho konania iniciovaného zákazníkom. V takom prípade Spoločnosť až do žiadosti úradu alebo súdu naďalej uchováva osobné údaje (napr. predmetnú sťažnosť) a po uplynutí lehoty údaje vymaže.

5.5. Právo na protest
Dotknutá osoba môže písomne namietať proti spracúvaniu údajov na kontaktných adresách uvedených v odseku 1, ak by spoločnosť prenášala alebo používala osobné údaje napr. na účely prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu.

6. Vykonateľnosť právnych predpisov týkajúcich sa správy údajov

6.1. Začatie súdneho konania
Dotknutá osoba, ak sa stretne s nezákonným spracovaním svojich osobných údajov, môže podať občianskoprávnu žalobu proti Spoločnosti. Súdne preskúmanie patrí do právomoci súdu. Žalobu možno podať na súd v mieste bydliska dotknutej osoby, podľa jej výberu (zoznam a kontaktné údaje súdov nájdete prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Budapešť, 30. apríla 2021.